NRF Moss og omegn Revmatikerforening gir 10 000,- til forskning

Revmatikerforeningen donerer kr 10 000,- til Sykehuset Østfold forskningsstiftelse.

Vi ønsker at støtten kan være et bidrag til forskning på revmatiske sykdommer sier leder Mona Larsen.

Det finnes over 200 forskjellige revmatiske diagnoser. Felles for dem alle er at en tidlig diagnose og tilrettelagt behandling sammen med livsstilsendringer kan gjøre stor forskjell for livskvaliteten til den som lever med sykdommen.

At stiftelsen også ønsker å fremme forskning på psykisk helse og livskvalitet for de som lever med en kronisk sykdom synes vi er flott. Dette er et område vi trenger mer forskning på.

Direktør for stiftelsen, Stein Bruland er svært glad for støtten. At lokale brukerorganisasjoner gir sin støtte er svært gledelig. Vi ønsker å være en stiftelse som fremmer brukerorganisasjonenes stemme og behov inn i forskningsmiljøene.