Masterklinikken AS støtter stiftelsen

Masterklinikken AS er blitt partnerbedrift til Sykehuset i Østfold forskningsstiftelse. Masterklinikken vektlegger god pasientbehandling og skal være i forkant med å ta i bruk nye metoder utviklet på bakgrunn av forskning av høy kvalitet.

«Ved å bli partnerbedrift til stiftelsen er vi tettere på sykehusets forskningsmiljøer og får informasjon om aktuell forskning som er relevant for vår virksomhet. Samtidig er vi med på å støtte viktig forskning på Sykehuset Østfold som kommer pasientene til gode.» sier daglig leder Sten Thure Eriksen. Forskningssjef Waleed Ghanima sier at støtte fra partnerbedrifter er svært viktig for å få høyere forskningsaktivitet ved Sykehuset.

Direktør Stein Bruland i Sykehuset Østfold forskningsstiftelse er takknemlig for den økonomiske støtten Masterklinikken bidrar med. «At private bedrifter gir støtte bidrar til at vi kan komme i gang med flere forskningsprosjekter samtidig som vi får flere kanaler for å informere om viktige forskningsresultater» sier Bruland