Alle gaver til Sykehuset Østfold forskningsstiftelse går
uavkortet til forskning ved Sykehuset Østfold.

 

Sykehuset Østfold har et fremragende forskningsmiljø i et topp moderne nytt sykehus. Det gir store muligheter for forskning.

Forskerne ved sykehuset gjør mye, men ønsker å gjøre mer for våre pasienter.
Med din støtte kan vi forske mer på viktige sykdommer som kommer pasientene til gode.

TRYKK HER for hvordan du enkelt kan støtte med mobil eller bank.