Kjente profiler inn i Sykehuset Østfold forskningsstiftelse

Magnus Grønneberg, Bård Eker og Thorvald Stoltenberg har alle takket ja til å være representanter i Sykehuset Østfold stiftelsesråd sammen med noen av de fremste forskerne ved Sykehuset Østfold. Stiftelsesrådet oppgave er å fronte stiftelsen samt bistå styre og ledelse med råd.

Stiftelsens mål er å bidra til å realisere banebrytende forskning som kan føre til bedre og sikrere behandling. Sykehuset Østfold er et av Europas mest moderne sykehus, noe som gir unike forskningsmuligheter. «Vi gjør mye, men ønsker å gjøre mer. Vi håper at befolkning, organisasjoner og næringsliv i regionen ser viktigheten av å bidra til mer forskning for Østfolds befolkning«, uttaler adm dir Just Ebbesen.

Psykisk helse er et satsingsområdene. Sykehuset Østfold er det første sykehuset i Norge som har psykisk og fysisk helse under samme tak.  Psykisk helse er ofte undervurdert i forhold til å leve med en alvorlig sykdom, eksempelvis kreft eller diabetes samt at vi trenger mer forskning på psykisk helse og rusavhengighet generelt. Derfor er vi særlig glade for at Torvald Stoltenberg også støtter oss, uttaler direktør for stiftelsen Stein Bruland.  Magnus Grønneberg fra CC Cowboys var heller ikke i tvil da han ble forespurt. «Dette vil jeg gjerne være med å støtte. Det gir oss alle noe tilbake» sa Grønneberg.  Bård Eker er også representert, både i stiftelsesråd og med sin bedrift EKER design som strategisk partner.

Just Ebbesen og  Stein Bruland håper nå at at befolkningen i Østfold, lag, foreninger og næringsliv også vil være med på å bidra. «Vi har gjort det enkelt for alle som vil støtte enten ved å «vippse» eller sette inn på vår konto. Informasjon finnes på våre nettsider, sier Bruland. All støtte til stiftelsen går uavkortet til forskning ved Sykehuset Østfold.