Sykehuset Østfold har helseforskning

av høy kvalitet innen en rekke fagområder.

 

Forskning skal bidra til ny kunnskap om helse og sykdom, som kan gi bedre helsetjenester og bidra til økt kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen.

Antall vitenskapelige publikasjoner ved Sykehuset Østfold er økende og publiseres i anerkjente nasjonale og internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.

Les mer om forskning på Sykehuset Østfold

Stiftelsens mål er å realisere mer forskning
ved Sykehuset Østfold
som kommer pasientene tilgode