Stiftelsen inngår samarbeidsavtale med Radiumhospitalets forskningsstiftelse

Sykehuset Østfold forskningsstiftelse inngår samarbeidsavtale med Radiumhospitalets forskningsstiftelse for å fremme forskning og samarbeid innen kreft.

Radiumhospitalets forskningsstiftelse har bidratt til at forskning på kreft har ført til mer effektive medisiner gjennom å bistå oppstartselskaper i en tidlig fase som senere er kjent som Photocure ASA, Nordic nanovector ASA og Targowax med flere. Adm dir Jonas Einarsson i Radiumhospitalets forskningsstiftelse understreker viktigheten av å støtte forskning i en tidlig fase; «Banebrytende forskning kan gå tapt om man ikke tidlig bistår disse miljøene»

Sykehuset Østfold forskningsstiftelse ved adm dir Just Ebbesen og Radforsk har underskrevet en avtale som skal bidra til samarbeid mellom de to stiftelsene. Avtalen omfatter felles ambisjoner om forskning, kompetansedeling, gjensidig markedsføring og rådgivning.

«Avtalen betyr at Sykehuset Østfold med sin moderne utstyrspark og verdens mest avanserte PET/CT skanner synliggjør at vi kan bidra inn i viktig forskning i fremtiden» sier adm dir Just Ebbesen