Sykehuset Østfold
FORSKNINGSSTIFTELSE

 

Sykehuset Østfold forskningsstiftelse har som formål å bidra til helsefaglig forskning ved Sykehuset Østfold.

Sykehuset Østfold har et fremragende forskningsmiljø i et moderne sykehus. Det gir oss muligheter til å forske på sykdommer og behandlingsmetoder. Det pågår over 150 forskningsprosjekter ved sykehuset, og vi ønsker å gjøre enda mer for pasientene våre.

Vårt mål er å realisere forskning som kan gi bedre og sikrere behandling innen:

KREFT – HJERTE/KAR – PSYKISK HELSE/RUS – BARN/ UNGDOM –

KRONISKE SYKDOMMER

Forskningsprosjektene kvalitetssikres av sykehusets forskningsavdeling slik at kun de beste prosjektene gis støtte.

Du kan være med å støtte forskning som kan bidra til bedre og sikrere behandling for Østfolds befolkning.

Waleed Ghanima
Spesialist i blodsykdommer/PhD
Forskningssjef Sykehuset Østfold
Professor ved institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

«Gjennom stiftelsen ønsker vi å engasjere befolkningen slik at vi kan få mer forskning  på det våre pasienter trenger.»