Sykehuset Østfold
FORSKNINGSSTIFTELSE

 

Sykehuset Østfold har et fremragende forskningsmiljø i et topp moderne nytt sykehus. Det gir oss nye muligheter for å forske på viktige sykdommer.
Vi gjør mye, men ønsker å gjøre mer for våre pasienter.

Vårt mål er å realisere forskning som kan gi bedre og sikrere behandling innen:

PSYKISK HELSE – KREFT – HJERTE/KAR – BARN/FØDSEL – KRONISKE LIDELSER – REHABILITERING – RUSAVHENGIGHET med mer.

Sykdom rammer mennesket både fysisk og psykisk. Stiftelsen ønsker særlig å fremme forskning som ivaretar mennesket som helhet.

Forskningsprosjektene kvalitetssikres av sykehusets forskningsutvalg slik at kun de beste prosjektene gis støtte.

Du kan være med å støtte forskning som kan bidra til bedre og sikrere behandling for Østfolds befolkning.

Waleed Ghanima
Spesialist i blodsykdommer/PhD
Forskningssjef Sykehuset Østfold
Professor ved institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

«Gjennom stiftelsen ønsker vi å engasjere befolkningen slik at vi kan få mer forskning  på det våre pasienter trenger.»