Minnegaver

Mange ønsker å gi en minnegave til støtte for forskning i stedet for blomster i forbindelse med en begravelse.
Det å gi et bidrag til et godt formål er med på å  med på å hedre den som har gått bort.

Minnegaver kan gis til 1000.09.65753.
Merk beløpet med anledning, slik at vi får formidlet vår takknemlighet til de etterlatte ved takkebrev/-annonse

Ta gjerne kontakt med oss i forbindelse med minnegaver.