Stiftelsesrådet

 

RÅDGIVENDE ORGAN for Sykehuset Østfold FORSKNINGSSTIFTELSE

Magnus Grønneberg
CC Cowboys

Bård Eker
EKER DESIGN AS

Hans Jørn Rønningen
Tidl styreleder Sykehuset Østfold

Waleed Ghanima
Overlege / PhD
Forskningssjef

Andreas Stensvold
Overlege / PhD /avd sjef
Kreftavdelingen

Azhar Abbas
Overlege / PhD
Nevrologisk avd

Ketil Størdal
Overlege / PhD
Kvinne-barneavd

Kristin K Utne
Lege/stipendiat
Indremedisinsk avd
Tillitsvalgt Legeforeningen

Cato Grønnerød
Dr psychol/psykolog MNPF
Sykehuset Østfold/UiO