PARTNERE

Støtte fra bedrifter, lag, foreninger og organisasjoner bidrar til å gi en tydelig verdiprofil. Engasjer medarbeidere med et mål om verdier og samfunnsansvar og bidra samtidig til livsviktig forskning.

Det gis adgang til bruk av Sykehuset Østfold forskningsstiftelses logo i profilering og markedsføring etter våre retningslinjer.

Det er flere måter å utvikle et samarbeid på.

Kontakt oss for en prat om partnersamarbeid

EKER DESIGN er partner med Sykehuset Østfold forskningsstiftelse

Hovedsamarbeidspartnere

– strategisk og langsiktig samarbeid

GULLPARTNER

SØLVPARTNER